Typo Grafisch Werkplaats Amsterdam

GWA staat voor Grafisch Werkcentrum Amsterdam. Onder die naam is de stichting in 2007 gestart, met als missie het grafisch erfgoed te behouden én in werking te houden. Drie heren, waaronder de twee handzetters Wiek Molin en Martin Veltman, zagen met lede ogen aan hoe de drukpersen in hun directe omgeving naar de schroot gebracht werden. Ze besloten er een huis voor te zoeken, en vonden dat aan de Molukkenstraat. Een visionaire gedachte, is gebleken: dankzij hen is dit prachtige erfgoed bewaard gebleven, en ook nog eens toegankelijk voor iedereen.