Typo Grafisch Werkplaats Amsterdam

GWA staat voor Grafisch Werkcentrum Amsterdam. Onder die naam is de stichting in 2007 gestart, met als missie het grafisch erfgoed te behouden én in werking te houden. Drie heren, waaronder de twee handzetters Wiek Molin en Martin Veltman, zagen met lede ogen aan hoe de drukpersen in hun directe omgeving naar de schroot gebracht werden. Ze besloten er een huis voor te zoeken, en vonden dat aan de Molukkenstraat. Een visionaire gedachte, is gebleken: dankzij hen is dit prachtige erfgoed bewaard gebleven, en ook nog eens toegankelijk voor iedereen.

NedPho

Het Nederlands Philharmonisch Orkest|Nederlands Kamerorkest (NedPhO|NKO) is gehuisvest in de Indische buurt in Amsterdam Oost: in de voormalige Majellakerk die sinds de verhuizing in 2012 de naam NedPhO-Koepel draagt. Met de NedPhO-Koepel beschikt het NedPhO|NKO als enig professioneel orkest in Nederland over een eigen, goed uitgeruste thuishaven en heeft de Indische Buurt een culturele ontmoetingsplek van topkwaliteit.